87:ans fibernät Ekonomisk förening

5 byar tillsammans

87:ANS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING


KROKVÅG 211 

844 91 Hammarstrand 

Jämtlands län 


Mail:  kontakt@87ansfiber.se


Organisationsnummer: 769630-6286


Medlemsavgift betalas in på BG: 5034-4209


Kontaktpersoner:

Krokvåg               Hans-Erik Näsman, 070-571 34 52

Ammer                 Per Ledin, 070-578 31 05

Döviken               Kjell Edholm, 070-266 70 87

Gevåg                  Helena Hautala, 070-679 66 55

Krokvåg               Sven-Axel Christophs, 070-690 85 1687:ANS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING


KROKVÅG 211 

844 91 Hammarstrand 

Jämtlands län 


Föreningen har ansökt och har beviljats EU-stöd från Landsbygdsprogrammet (Europeiska Jordbruksfonden) för utbyggnad av ett fibernät i detta område. Syftet med projekten är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet och som är långsiktigt hållbart. Målet är att ansluta 80-100 procent av hushållen med folkbokförda personer inom området. Följande byar ingår i ansökan: Krångede, Döviken, Ammer, Krokvåg och Gevåg med omnejd.


Projektet är delvis finansierat med EU-medel.

Copyright © All Rights Reserved