Styrelsen

87:ans fibernät Ekonomisk förening

5 byar tillsammans

 

Föreningens styrelse

Ordförande:

Hans Erik Näsman 070-571 34 52 (Krokvåg)

 

Kassör:

Helena Hautala 070-679 66 55 (Gevåg)

 

Ledamot:

Per Ledin 070-575 31 05 (Ammer)

 

Ledamot:

Sven Christophs 070-254 64 61 (Krokvåg)

 

Ledamot:

Kjell Edholm 070-266 80 87 (Döviken / Krångede)

 

 

 

 

87:ANS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

 

KROKVÅG 211

844 91 Hammarstrand

Jämtlands län

 

Föreningen har ansökt och har beviljats EU-stöd från Landsbygdsprogrammet (Europeiska Jordbruksfonden) för utbyggnad av ett fibernät i detta område. Syftet med projekten är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet och som är långsiktigt hållbart. Målet är att ansluta 80-100 procent av hushållen med folkbokförda personer inom området. Följande byar ingår i ansökan: Krångede, Döviken, Ammer, Krokvåg och Gevåg med omnejd.

 

Projektet är delvis finansierat med EU-medel.

Copyright © All Rights Reserved