Styrelsen

87:ans fibernät Ekonomisk förening

5 byar tillsammans

 

Föreningens styrelse

Ordförande:

Hans Erik Näsman 070-571 34 52 (Krokvåg)

 

Kassör:

Helena Hautala 070-679 66 55 (Gevåg)

 

Ledamot:

Per Ledin 070-575 31 05 (Ammer)

 

Ledamot:

Sven Christophs 070-254 64 61 (Krokvåg)

 

Ledamot:

Kjell Edholm 070-266 80 87 (Döviken / Krångede)

 

 

 

 

87:ANS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING

 

KROKVÅG 211

840 70 Hammarstrand

Jämtlands län

 

Copyright © All Rights Reserved