87:ans fibernät Ekonomisk förening

5 byar tillsammans

87:ANS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING


KROKVÅG 211 

844 91 Hammarstrand 

Jämtlands län 


Mail:  kontakt@87ansfiber.se


Organisationsnummer: 769630-6286


Medlemsavgift betalas in på BG: 5034-4209


Kontaktpersoner i byarna:


Krokvåg  -  Hans-Erik Näsman  070-571 34 52

Ammer  -  Per Ledin  070-578 31 05

Döviken  -  Kjell Edholm  070-266 70 87

Gevåg  -  Anders Halén  070-250 62 71

Krångede  -  Jens Lautin  072-241 63 2187:ANS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING


KROKVÅG 211 

844 91 Hammarstrand 

Jämtlands län 


Föreningen har ansökt och har beviljats EU-stöd från Landsbygdsprogrammet (Europeiska Jordbruksfonden) för utbyggnad av ett fibernät i detta område. Syftet med projekten är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet och som är långsiktigt hållbart. Målet är att ansluta 80-100 procent av hushållen med folkbokförda personer inom området. Följande byar ingår i ansökan: Krångede, Döviken, Ammer, Krokvåg och Gevåg med omnejd.


Projektet är delvis finansierat med EU-medel.

Copyright © All Rights Reserved