87:ANS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING


KROKVÅG 211 

844 91 Hammarstrand 

Jämtlands län 


Mail: 87ans-fiber@telia.com


Organisationsnummer: 769630-6286


Medlemsavgift betalas in på BG: 5034-4209