Varför fiber?

Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar.

Genom en fiberledning har man möjlighet att koppla in larm och övervakning via webbkamera av exempelvis sin

bostad. I vissa delar av landet arbetar redan en del kommuner på att med hjälp av webbteve prova fjärrsjukvård.

Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren.

Kan utan problem användas för både telefon, tv och Internet samtidigt.

Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut.

Större valmöjlighet av tjänsteoperatörer.

Gör fastigheten mer attraktiv vid försäljning.


Telefoni

Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare.

Billigare telefontjänster.

Du kan fortfarande använda din vanliga tonvalstelefon (13 knappar), däremot din gamla analoga fingerskivtelefon

fungerar inte i ett digitalt nät.


Internet

Högre hastighet på Internetuppkopplingen både till och från fastigheten.

Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade.

Snabb nedladdning av digital media m.m.

Snabb, gratis surfning på t.ex. mobiltelefon och surfplatta hemma via trådlös uppkoppling (Wi‐Fi).

Ger stabilt trådlöst nätverk


TV

Perfekt mottagning.

Klarar HDTV och 3D format.

Se på tv‐program när det passar dig, t.ex. SVT Play

”Video on demand”, videobutik på nätet.


Varför inte alternativ teknik?


ADSL

Otillräcklig kapacitet i en snar framtid.

Beroende av kopparnät. Vilket skall avvecklas på många ställen.

Känsligt för väderpåverkan.

Styrs av tillgång till kopparnät, kundunderlag och operatörers intresse att koppla upp stationer.


Mobilt bredband 3G och 4G

Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt.

Känsligt för väderpåverkan.

Delad kapacitet på antalet anslutningar ger lägre hastighet.

Kostsamt att bygga ut på landsbygden.

De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer heller inte att få tillgång till 4G.

Masterna kan inte byggas ut till 4G om det inte finns fiber fram till masten.


Sattelit/parabol

Komplement till tv‐mottagningar.

Mottagningshastighet 2‐4 Mbit/s.